Przepalanie budżetu w chmurze. Gdzie znajdują się pułapki kosztowe?

24.05.2023

Wdrażanie rozwiązań chmurowych to oczywisty wybór dla przedsiębiorstw, które dostosowują się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Organizacje, zwłaszcza te, które przeprowadzają transformację cyfrową swojej działalności, muszą zmagać się z wyzwaniami związanymi z migracją zasobów do chmury. Eksperci Inetum Polska zwracają uwagę na kolejny problem, jakim jest zjawisko tzw. przepalania budżetu.

Warszawa, 24 maja 2023 r.

Chmura nie jest workiem bez dna

Trend zainteresowania chmurą nie słabnie. Jak wskazuje IDC, wydatki na ten cel w Europie w 2023 r. osiągną 148 mld dol., a w 2026 r. – 258 mld dol., rosnąc w tempie rocznym o 22 proc., w perspektywie do 2026. W kontekście cyfrowej transformacji przedsiębiorstw warto zwrócić uwagę na problem przepalania budżetu. Niezależnie od deklaracji ministra Cieszyńskiego, o uruchomieniu projektu pożyczek przeznaczonych na transformację chmurową, rozsądek w podejściu do tego wyzwania ma swoją wartość.

Jak wskazuje ekspert Inetum Polska, głównym czynnikiem prowadzącym do niepotrzebnego wydatkowania środków jest brak odpowiedniego planowania zarówno samej migracji, jak i korzystania z rozwiązań opartych na chmurze. W obliczu dynamicznego rozwoju technologii wiele firm podejmuje kroki w kierunku przeniesienia swoich rozwiązań on-premise do chmury bez odpowiedniej adaptacji. Taka strategia może okazać się bardzo kosztowna i mało efektywna, nie pozwalając w pełni wykorzystać możliwości chmury obliczeniowej.

– Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi, koniecznością konfiguracji środowiska chmurowego oraz szkoleniem personelu. Co więcej, firmy mogą być zaskoczone dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty za transfer danych między serwerami w chmurze, subskrypcje oprogramowania lub dodatkowe usługi chmurowe, których wcześniej nie uwzględniły w swoim budżecie – wyjaśnia Marek Dobkowski, Cloud Practice Leader w Inetum Polska. – Chmura oferuje wiele korzyści, takich jak dynamiczne skalowanie w górę i w dół oraz zmniejszenie kosztów utrzymania poprzez przeniesienie odpowiedzialności za aktualizacje systemów operacyjnych na dostawcę usług chmurowych. Jednak przeniesienie rozwiązań on-premise do chmury wymaga przemyślanej strategii i odpowiednich modyfikacji, aby wykorzystać pełny potencjał tej technologii. – dodaje.

Na chmurze zyskają ci, którzy są na czasie – chmura to postęp, którego nie da się zatrzymać

Zdaniem eksperta Inetum czynnikami silnie wpływającymi na pomyślne wdrożenie rozwiązań chmurowych są zmiana mentalności oraz zdolność adaptacji nowych technologii. Przedsiębiorstwa, które obecnie operują na tradycyjnych systemach, mogą napotykać trudności w dostosowaniu się do nowych, innowacyjnych rozwiązań. Z kolei młodsze organizacje, które od samego początku kładą nacisk na rozwój infrastruktury chmurowej, zazwyczaj doświadczają mniejszych trudności z migracją danych oraz lepiej wykorzystują korzyści płynące z tej zaawansowanej technologii.

– Istotą udanej migracji jest przede wszystkim gruntowna analiza oraz dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb i celów konkretnej organizacji. Warto przy tym zauważyć, że osiągnięcie sukcesu w tym zakresie nie jest jedynie domeną młodych przedsiębiorstw – wyjaśnia Marek Dobkowski.

Inetum Polska specjalizuje się w dostarczaniu usług IT na bazie Microsoft Azure, posiadając m.in. status Solution Partner w obszarach Innowacji cyfrowych i dotyczących aplikacji, infrastruktury oraz Azure Data & AI. Dla klientów ważnym aspektem może być fakt, że 26.04.2023 został uruchomiony region Microsoft Azure w Polsce. – Takie lokalne centrum danych jest gwarancją większego bezpieczeństwa i dostępności danych – dodaje ekspert Inetum Polska.  

Edukacja kluczem do sukcesu?

Szkolenia, choć są ważnym narzędziem w procesie wdrożenia rozwiązań chmurowych, mogą okazać się niewystarczające. Istotne jest nawiązywanie współpracy z doświadczonymi partnerami, którzy posiadają odpowiednie know-how. Powierzenie procesu doświadczonym zewnętrznym konsultantom pozwala uniknąć podstawowych błędów oraz zwiększa szanse na pomyślne wdrożenie i dalsze funkcjonowanie rozwiązań chmurowych. Luka kompetencyjna jest wskazywana jako jedna z barier migracji.

– Ważne jest, aby wsparcie nie było ograniczone jedynie do fazy wdrożenia. Ciągły rozwój technologii chmurowych wymaga trwałego wsparcia w dłuższej perspektywie – mówi ekspert Inetum Polska. – Umożliwia to elastyczną adaptację do ewolucji chmury i optymalne skalowanie rozwiązań, aby sprostać bieżącym, dynamicznie zmieniającym się potrzebom. To również pozwala na swobodniejsze poruszanie się w nieustannie ewoluującej rzeczywistości – dodaje.

Niezbędne wprowadzenie zasad i odpowiednia organizacja

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na technologie cloudowe w celu przechowywania danych, analizy, skalowania i automatyzacji. Aby w pełni korzystać z tych rozwiązań, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich polityk zarządzania informacjami, które zapewnią bezpieczeństwo i poufność danych. Kwestia bezpieczeństwa to zdaniem firm jedno z największych zagrożeń związanych z migracją. W tym kontekście przedsiębiorstwa powinny także dokładnie rozważyć, które dane powinny być przechowywane w chmurze, aby uniknąć utraty strategicznych informacji. W ocenie specjalistów Inetum skalowalność i automatyzacja są kluczowymi czynnikami w tej mierze.

Skalowalność domeną rozwiązań chmurowych

Skalowalność organizacji może pomóc w dostosowaniu się do bieżących potrzeb, co przekłada się na optymalne wykorzystanie infrastruktury. Automatyzacja procesów pozwala efektywnie zarządzać zasobami i zwiększać wydajność operacyjną. Sprawdza się to szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które charakteryzuje sezonowy wzrost aktywności klientów.

– Dobrym przykładem są biura podróży, które często wykorzystują skalowalność rozwiązań chmurowych, co wprost przekłada się na korzyści finansowe. Wyraźnie widać sezonowość w obciążeniu ich systemów. Szczególnie w okresie, gdy zainteresowanie klientów wakacjami jest zdecydowanie większe, firmy te mają możliwość dynamicznego zwiększenia wydajności swoich systemów. Dzięki temu są w stanie zapewnić klientom większą satysfakcję z korzystania z ich rozwiązań, tworząc pozytywne doświadczenia użytkowników, co stanowi ogromną wartość – podsumowuje Marek Dobkowski.


O Inetum, Positive Digital Flow

Inetum to zwinna firma dostarczająca usługi i rozwiązania informatyczne oraz globalna grupa, która pomaga firmom i instytucjom jak najlepiej wykorzystać Digital Flow (przepływ cyfrowy). W kontekście ciągłego rozwoju, gdzie potrzeby i możliwości nieustannie ewoluują, grupa Inetum jest zobowiązana do tworzenia innowacji, ciągłej adaptacji i utrzymywania konkurencyjności. Dzięki swojemu eksperckiemu profilowi w wielu obszarach, Inetum oferuje swoim klientom unikalne połączenie bliskości, organizacji sektorowej i rozwiązań. Grupa zatrudnia blisko 27 000 pracowników w ponad 27 krajach. W 2021 roku osiągnęła przychody w wysokości 2,2 mld euro.


Dodatkowych informacji udzieli

Head of Marketing and Communication

Przemysław Nowakowski

przemyslaw.nowakowski@inetum.com