CEO Inetum Jacques Pommeraud podpisał list otwarty wystosowany przez Cédrica O, dotyczący ryzyka związanego z ustawą ws. sztucznej inteligencji (EU AI Act)

04.07.2023

Wraz z Cédricem O, byłym francuskim sekretarzem stanu ds. transformacji cyfrowej i komunikacji elektronicznej, oraz ponad 120 francuskimi i europejskimi interesariuszami, Jacques Pommeraud, CEO Inetum, podpisał list otwarty do przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, by wyrazić obawy dotyczące konkurencyjności i suwerenności technologicznej Europy w kontekście najnowszych zmian w projekcie aktu ws. sztucznej inteligencji (EU AI Act).

Informacja dla mediów

Warszawa, 4 lipca 2023 r.

Jako dyrektor generalny globalnej grupy, będącej europejskim liderem w obszarze usług i rozwiązań cyfrowych, Jacques Pommeraud dołącza do licznego grona interesariuszy wskazujących na ryzyko związane z irracjonalną chęcią wprowadzania regulacji w zakresie sztucznej inteligencji, a w szczególności tego, co nazywamy generatywną sztuczną inteligencją. Dla CEO firmy dostarczającej usługi cyfrowe, jaką jest Inetum, wprowadzanie nadmiernych regulacji w zakresie tej technologii ograniczyłoby potencjał innowacyjny europejskich firm i zachęciłoby do unikania nadmiernych narzucanych regulacji poprzez relokację.

Podczas gdy nikt nie neguje potrzeby kontrolowania zastosowań tej technologii, list otwarty wzywa do stworzenia rozważnych i opartych na współpracy ram prawnych, tak aby sztuczna inteligencja stała się dźwignią wydajności i konkurencyjności europejskich firm. Wyzwania są spore, zwłaszcza dla firm dostarczających rozwiązania cyfrowe, takich jak Inetum, chcących nadal wprowadzać innowacje – dla siebie i swoich klientów – ale również przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty i kompetencje w obszarze tejże technologii.

O Inetum, Positive Digital Flow

Inetum to zwinna firma dostarczająca usługi i rozwiązania informatyczne oraz globalna grupa, która pomaga firmom i instytucjom jak najlepiej wykorzystać Digital Flow (przepływ cyfrowy). W kontekście ciągłego rozwoju, gdzie potrzeby i możliwości nieustannie ewoluują, grupa Inetum jest zobowiązana do tworzenia innowacji, ciągłej adaptacji i utrzymywania konkurencyjności. Dzięki swojemu eksperckiemu profilowi w wielu obszarach, Inetum oferuje swoim klientom unikalne połączenie bliskości, organizacji sektorowej i rozwiązań. Grupa zatrudnia blisko 27 000 pracowników w ponad 27 krajach. W 2022 roku osiągnęła przychody w wysokości 2,4 mld euro.Więcej informacji:

Head of Marketing and Communication

Przemysław Nowakowski

przemyslaw.nowakowski@inetum.com