Dzięki inwestycji Microsoft polskim firmom bliżej do chmury. Muszą jednak wystrzegać się zjawiska „Cloud waste”

30.06.2023

Choć tempo inwestycji w digitalizację przedsiębiorstw osłabło, to proces ten jest nieodwracalny. Dla polskich przedsiębiorców dobrą wiadomością jest ogłoszona na przełomie kwietnia i maja inwestycja w regionalne centrum Microsoft Azure. Polska jest pierwszym regionem chmurowym dla Microsoft w Europie Środkowo-Wschodniej. Według badania State of the Cloud 2023 (autorstwa firmy Flexera), ponad 90% spośród badanych europejskich przedsiębiorstw wykorzystuje w jakimś zakresie właśnie platformę Azure. Optymalne wykorzystanie potencjału, jaki tworzy powstanie regionalnego centrum, stanowi szansę, jednocześnie wymaga to odpowiedniego przygotowania. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy, aby się nie rozczarować, wyjaśnia ekspert firmy technologicznej Inetum Polska.

Informacja prasowa

Warszawa, 29 czerwca 2023

Jak wynika z raportu „Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu”, opublikowanego przez KPMG i Microsoft, w 2023 roku zmalał odsetek firm deklarujących zwiększenie wydatków na cyfrową transformację. Obecnie jedynie 14 proc. z nich zamierza zwiększyć finansowanie transformacji cyfrowej, co oznacza spadek aż o 7 p. proc. względem poprzedniego roku. Ponad trzy czwarte respondentów planuje utrzymać obecny poziom wydatków. 

– Te dane pozornie mogą skłaniać do pytania, czy decyzja Microsoft o uruchomieniu regionalnego centrum Azure jest inwestycją na przyszłość, czy na teraz. W rzeczywistości nie ma wątpliwości, że proces digitalizacji będzie kontynuowany, a jednocześnie, że wiąże się on z licznymi wyzwaniami dla przedsiębiorców chcących korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje digitalizacja czy stricte chmura.

– komentuje Marek Dobkowski, Microsoft Practice Leader w Inetum.

Powstanie regionalnego centrum chmurowego ma istotne znaczenie w kontekście prawnym, szczególnie dla podmiotów działających w regulowanych sektorach gospodarki, takich jak bankowość, ubezpieczenia czy telekomunikacja. Niesie ze sobą także korzyści techniczne takie jak ograniczenie latencji czy większa dostępność usług. Każde centrum danych jest wyposażone w niezależne zasilanie, system chłodzenia i dostęp do sieci, a także odporność na awarie, dzięki minimum trzem niezależnym punktom dostępowym. Lokalizacja centrów przechowywania i przetwarzania danych w Polsce pozwala spełniać np. wymogi związane z ochroną danych, czyli ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO). Podnosi również poziom bezpieczeństwa, co ma swoją wartość w kontekście rosnącej liczby cyberataków i niepewności geopolitycznej. Bezpieczeństwo przechowywania danych z wykorzystaniem chmury staje się nie tylko innowacją, lecz niemal koniecznością. Dodatkowo chmura ma znaczenie dla sektora publicznego, a jej potencjał powinien przyczynić się do tworzenia innowacji służących lepszej obsłudze jego klientów.

Cloud waste – szanse i zagrożenia związane z migracją do chmury

Transformacja do chmury nie ogranicza się do prostej migracji, a chmura to nie tylko innowacje. Warto mieć świadomość, że technologia przynosi korzyści i oszczędności pod warunkiem, że jest dobrze zarządzana, a jej koszty i wykorzystanie zoptymalizowane. W praktyce niemal 30% możliwości chmury jest niewykorzystywanych, a firmy często borykają się ze zjawiskiem zwanym „cloud waste”, mającym wymiar finansowy i funkcjonalny. Jednocześnie, jak wynika z badania PwC 54 proc. prezesów w Polsce uważa, że ich firmy bez cyfrowej transformacji w ciągu 10 lat nie będą rentowne, a dane firmy badawczej Gartner wskazują, że do 2026 roku nawet 75 proc. przedsiębiorstw na świecie wdroży rozwiązania transformacji cyfrowej, koncentrując się w głównej mierze na usługach w chmurze. Z kolei wg. badania State of the Cloud 2023, firmy Flexera, ponad 90 proc. badanych europejskich przedsiębiorstw wykorzystuje w jakimś zakresie właśnie platformę Microsoft Azure.

– Łącząc te fakty, widzimy, jak duże znaczenie ma prawidłowe zarządzanie usługami Azure. Optymalizacja wykorzystania zasobów chmury we współpracy z zaufanym partnerem IT jest znacznie łatwiejsza. Taka pomoc pozwoli uniknąć błędów, często kosztownych, optymalizując aktywność w kluczowych obszarach. Co więcej, pamiętajmy, że przekłada się to także na obniżenie wpływu środowiskowego – komentuje Marek Dobkowski, Microsoft Practice Leader w Inetum.

Dlaczego firmy zawodzą w zakresie zarządzania kosztami Microsoft Azure?

Badania firmy Gartner wskazują, że 60 proc. przedsiębiorstw inwestujących w technologie wyraziło rozczarowanie nimi, przy czym ten odsetek jest o 6 proc. wyższy niż w 2020 roku. Z kolei analitycy Panorama Consulting zauważają, że w ponad 40 proc. przypadków koszty wdrożenia przekroczyły budżet. Ten problem może pojawić się również przy migracji do chmury. „Cloud waste” jest szczególnie powszechny w dojrzałych organizacjach przechodzących proces transformacji do chmury, które nierzadko zakładają, że będzie ona przebiegać w modelu 1:1. Eksperci Inetum wskazują na kilka kluczowych kwestii, które mogą przyczynić się do wpadnięcia w tę pułapkę.

  • Brak zasad Cloud Governance – brak wdrożenia odpowiednich zasad zarządzania kosztami i dostępami, które są istotną częścią sukcesu strategii chmurowej.
  • Wybór nieodpowiedniego planu cenowego – decydując się na wybór drogiego planu i niekorzystanie z usług w ramach planu jest częstym powodem tzw. marnotrawstwa chmury.
  • Niedopasowanie usług w chmurze do potrzeb – tworzenie przeskalowanych zasobów w chmurze, na przykład maszyn wirtualnych, które wykorzystują jedynie 20% procesora.
  • Przechowywanie zbędnych zasobów – przechowywanie kopii przestarzałych zbiorów danych i starych systemów, nawet tych, które były nieczynne od kilku lat.
  • Brak świadomości możliwości chmury – niektórzy klienci próbują przenieść istniejącą infrastrukturę do chmury dokładnie tak, jak jest, co generuje zbędne koszty. Bez partnera nie wiedzą, jakie usługi są dostępne, jakie są korzyści i które plany cenowe są dla nich najlepsze.

– Nieodpowiednie zarządzanie w odniesieniu do wspomnianych aspektów może przełożyć się na większe koszty dla firmy, takie jak opłaty za transfer danych między serwerami, abonamenty na oprogramowanie czy dodatkowe usługi w chmurze, które wcześniej nie były uwzględniane w budżecie. W ten sposób rosną koszty, których można by uniknąć, odpowiednio planując implementację Microsoft Azure z pomocą narzędzi analitycznych i wsparciem doświadczonego partnera – komentuje Marek Dobkowski z Inetum.


Dziś trudno wyobrazić sobie prawidłowo funkcjonujący biznes bez tego typu narzędzi. Zapewniają one  przejrzystość i pozwalają podejmować świadome decyzje. Jakich kosztów możemy się spodziewać w ciągu najbliższego miesiąca? Czy  wykorzystujemy wszystkie zasoby, za które płacimy? – to pytania, wobec których staje każdy korzystający z chmury. Problematyka optymalizacji kosztów i wprowadzenia dobrych praktyk zarządzania nimi ma fundamentalne znaczenie.

– Dzięki odpowiednim narzędziom FinOps, na przykład Azure Cost Management, znalezienie odpowiedzi na istotne z perspektywy biznesu pytania jest znacznie łatwiejsze. Co więcej, ułatwiają one również alokację kosztów, np. między działami lub inicjatywami. Usługa typu Azure Cost Management jest jednym z kilku elementów strategii zarządzania migracją. Wdrożenie chmury to proces długoterminowy, a ważnym elementem w tym obszarze jest wybór odpowiedniego partnera, którego pomoc może radykalnie poprawić zarządzanie kosztami usług chmurowych. Wbrew obiegowym opiniom dobrze skonfigurowana chmura nie będzie generować dodatkowych kosztów, a firma będzie mogła wykorzystać pełnię jej potencjału – podsumowuje Marek Dobkowski, ekspert Inetum Polska.

Źródła:

O Inetum, Positive Digital Flow

Inetum to zwinna firma dostarczająca usługi i rozwiązania informatyczne oraz globalna grupa, która pomaga firmom
i instytucjom jak najlepiej wykorzystać Digital Flow (przepływ cyfrowy). W kontekście ciągłego rozwoju, gdzie potrzeby i możliwości nieustannie ewoluują, grupa Inetum jest zobowiązana do tworzenia innowacji, ciągłej adaptacji i utrzymywania konkurencyjności. Dzięki swojemu eksperckiemu profilowi w wielu obszarach, Inetum oferuje swoim klientom unikalne połączenie bliskości, organizacji sektorowej i rozwiązań. Grupa zatrudnia blisko 27 000 pracowników w ponad 27 krajach. W 2022 roku osiągnęła przychody w wysokości 2,4 mld euro.

Więcej informacji:

Head of Marketing and Communication

Przemysław Nowakowski

przemyslaw.nowakowski@inetum.com