Inetum przyspiesza współpracę z Google i wzmacnia swoją pozycję rynkową w chmurze

27.05.2021

Inetum (dawniej Gfi), lider w dziedzinie usług i rozwiązań cyfrowych, ogłasza znaczne wzmocnienie partnerstwa z Google Cloud. Jest to dowód na to, że firma świadcząca usługi IT, obecna dziś w 26 krajach, zamierza przyspieszyć rozwój swojej działalności w chmurze, szybko rozwijającym się sektorze w Europie i na świecie. Partnerstwo potwierdza zamiar Grupy, aby ściśle współpracować z najlepszymi graczami w cyfrowym ekosystemie.

Wzmocnienie partnerstwa na szybko rozwijającym się rynku chmury

Inetum ogłasza znaczne wzmocnienie strategii sojuszu z Google Cloud z globalnym partnerstwem w Europie Południowej, które obejmuje plan certyfikacji dla pracowników i rozszerzenie możliwości wokół platform APIgee, AppSheet i Anthos. Ten wzmocniony sojusz ilustruje przyspieszenie usług chmurowych na szybko rozwijającym się rynku, z silnym wzrostem pracy zdalnej i wokół rosnących cyfrowych wyzwań dla firm. Celem Inetum jest przyspieszenie cyfryzacji swoich klientów poprzez zwinne podejście platformowe.

Partnerstwo między Inetum i Google na rynku chmury, które rozpoczęło się kilka lat temu we Francji i w Hiszpanii w 2017 roku. Inetum umożliwiło uznanemu liderowi sprzedaży przyspieszenie transformacji poprzez modernizację swojego mainframe w kierunku bardziej innowacyjnych, zwinnych i opłacalnych technologii. Inetum przełączyło aplikacje mainframe cyber-merchanta na Google Cloud Platform, co pozwoliło im stać się czołowym graczem w e-commerce dzisiaj we Francji i na całym świecie. Ten udany projekt był pierwszym na świecie i automatycznie doprowadził do znacznych oszczędności – dzieląc je o połowę w porównaniu z kosztem mainframe.

Zwielokrotnienie możliwości Inetum w zakresie obsługi procesów digitalizacji swoich klientów

Wzmocnione partnerstwo zwiększy możliwości Inetum w zakresie innowacji, usług i rozwiązań programistycznych na rynku Google Cloud oraz rozwoju konkretnych ofert wertykalnych. Inetum planuje intensywne inwestycje w platformę Google Cloud, w tym nowy plan certyfikacji dla swoich pracowników, specjalny plan wsparcia dla swoich sił sprzedaży oraz innowacje produktowe w ramach sieci FabLab.

Grupa umacnia również swoje partnerstwo z Google Workspace, pakietem do współpracy Google, który pozwoli jej rozwinąć ofertę Intelligent Workplace i zaoferować swoim klientom środki do zwiększenia produktywności. Ponadto, w obliczu rosnącej praktyki telepracy w połączeniu z mnożącymi się cyberatakami, platforma Google jest również rozwiązaniem pozwalającym na poprawę ochrony danych i technologii w firmach.

„Umacniając nasze relacje i inwestując w strategiczne partnerstwo z Google na rynku chmury, który stał się nieunikniony dla firm, Inetum pozycjonuje się jako akcelerator digitalizacji dla swoich klientów dzięki swojej wiedzy w zakresie przepływów cyfrowych i chmury”

– mówi dyrektor generalny Inetum Vincent Rouaix

„Nasze strategie i przekonania są doskonale dopasowane, a energia, którą wspólnie budujemy wokół unowocześnień skoncentrowanych na danych w firmach, w naturalny sposób zwiększy wydajność naszych klientów”.

„Nasza wizja chmury opiera się na innowacjach, przetwarzaniu danych w skali oraz modernizacji aplikacji – wszystko to dzięki przemysłowej konteneryzacji, zarządzaniu API oraz wdrażaniu strategii chmury hybrydowej. Wdrażamy tę strategię dla naszych klientów ze szczególnym uwzględnieniem takich ofert jak Anthos, APIgee, AppSheet i Big Query”

– mówi Fabrice Sarlat, Group Vice-President, Google Alliance

O Inetum, Positive digital flow

Inetum to firma dostarczająca usługi i rozwiązania cyfrowe oraz świadcząca w zwinny sposób usługi IT. Jesteśmy globalną grupą, która pomaga firmom i instytucjom we wprowadzaniu, a następnie maksymalnym wykorzystaniu digitalizacji. Inetum działa w ponad 26 krajach, Grupa zatrudnia prawie 27 000 pracowników i w 2020 roku osiągnęła przychody w wysokości 1,966 miliarda euro.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Head of Marketing

Przemysław Nowakowski

przemyslaw.nowakowski@inetum.com

tel. +48 668 379 932