BiteIT #60: Apache Kafka jako rozproszony system strumieniowego przesyłania

Łukasz Pyrkosz | BiteIT | 12.08.2020

Po wakacyjnej przerwie wracamy do Was z webinarami BiteIT. Na pierwszy ogień idzie Apache Kafka.

Zobacz nagranie webinaru

Apache Kafka jako rozproszony system strumieniowego przesyłania

Apache Kafka umożliwia obsługę ogromnych ilości zdarzeń/wiadomości, opiera się na abstrakcji rozproszonego dziennika zdarzeń. Podczas prelekcji dowiemy się, z czego zbudowany jest ten system, w jaki sposób funkcjonują jego składniki, oraz w jaki sposób obsługiwane są zszarzenia. Nauczymy się też korzystać z dostarczonych narzędzi w celu debugowania naszego systemu. Nie zabraknie też live demo.