BiteIT #78: Playwright – jak dobrze podejść do wdrożenia nowego frameworku do automatyzacji?

Michał Wilkowski | BiteIT | 17.08.2022

Wolisz się uczyć na błędach innych niż swoich? I słusznie.

W swojej prezentacji Michał Wilkowski opowiada o tym jak wdrażał Playwrighta w części organizacji liczącej ponad 200 osób, gdzie wraz z zespołem wdrożył mnóstwo dobrych rozwiązań, ale też popełnił sporo błędów, których Wy możecie teraz uniknąć.

 Z webinaru dowiesz się:

  • jak wyglądał proces wdrażania Playwrighta w tym konkretnym przypadku.
  • jak budować dobry framework, który pozwoli maksymalnie skrócić czas automatyzacji (przy użyciu odpowiednich wzorców m.in. page object pattern, entity based testing, component based testing, singleton).
  • jakie błędy możesz napotkać podczas implementacji, i jak ich uniknąć.