Analityka biznesowa według Qlika – przegląd całego ekosystemu analitycznego

Michał Ogonowski | Smart Data | 06.07.2017

Firma Qlik (wcześniej znana jako QlikTech) została założona w Lund, w Szwecji w 1993 roku jako firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania BI (Business Intelligence). Podstawowym produktem firmy Qlik jest rozwijane do dziś narzędzie QlikView, ale obecnie firma coraz mocniej promuje swój nowy produkt, samoobsługowy system Qlik Sense. Oba narzędzia służą do analizy i wizualizacji biznesowej, jednak firma Qlik dostarcza również szereg dodatkowych narzędzi […]

Firma Qlik (wcześniej znana jako QlikTech) została założona w Lund, w Szwecji w 1993 roku jako firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania BI (Business Intelligence). Podstawowym produktem firmy Qlik jest rozwijane do dziś narzędzie QlikView, ale obecnie firma coraz mocniej promuje swój nowy produkt, samoobsługowy system Qlik Sense. Oba narzędzia służą do analizy i wizualizacji biznesowej, jednak firma Qlik dostarcza również szereg dodatkowych narzędzi oraz usług, które razem tworzą kompleksowy oraz spójny ekosystem analityczny.

Obecnie około 45 000 firm polega na Qlikowych rozwiązaniach, a z samym Qlikiem współpracuje ponad 1700 partnerów w 100 krajach świata. Qlik jest regularnie oceniany w raportach firmy Gartner jako jeden z najlepszych dostawców narzędzi BI. Podstawowymi produktami są narzędzia klasy Business Intelligence, służące do odkrywania i analizowania danych przedsiębiorstwa. Systemy BI często niesłusznie nazywane są narzędziami do raportowania, mogą one robić bowiem dużo więcej, niż tylko samo tworzenie raportów. Bogata funkcjonalność analityczna możliwa jest dzięki silnikowi asocjacyjnemu. Ten chroniony prawem patentowym mechanizm umożliwia przechowywanie danych w pamięci RAM, co pozwala użytkownikowi między innymi na dowolność definiowania zapytania, dowolność kierunku analizy danych oraz łatwiejsze zrozumienie danych niż w tradycyjnych systemach BI.

Podobnie jak w przypadku innych narzędzi do wizualizacji danych, takich jak Tableau czy Power BI, oprogramowanie Qlika jest często wdrażane po kolei przez poszczególne linie biznesowe organizacji, a nie jako jeden duży scentralizowany projekt informatyczny z długim czasem wdrożenia i wejścia do użytku.

Narzędzia Qlika są na ogół wystarczająco proste, aby większość użytkowników biznesowych mogła poruszać się w nich bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy dotyczącej analizy danych, a także umiejętności programowania. Qlik znajduje zastosowanie między innymi w działach marketingu, kadr oraz sprzedaży. Jest też bardzo użyteczny dla kierownictwa wyższego szczebla, jako narzędzie służące do śledzenia ogólnych trendów i działań biznesowych.

Qlik Sense

Qlik Sense jest platformą do analizy danych. Dzięki przyjaznemu przeglądarkowemu interfejsowi pozwala samodzielnie analizować dane, zadawać własne pytania i odpowiadać na nie, a także śledzić własne drogi do zrozumienia danych. Qlik Sense pozwala również na podejmowanie wspólnych decyzji ze współpracownikami, dzięki mechanizmom współdzielenia dashboardów. Asocjacyjny silnik w Qlik Sense umożliwia odpowiadanie na pytania, które pojawiły się po uzyskaniu odpowiedzi na wcześniejsze pytania i poruszanie się po własnej ścieżce informacji. Dzięki temu można swobodnie analizować dane, klikając w wybrane elementy dashobardu, uzyskując kolejne informacje na każdym kroku i przygotowując kolejne kroki w oparciu o wcześniejsze ustalenia.

W rodzinie Qlik Sense możemy wyróżnić trzy różne produkty: Qlik Sense Desktop, Qlik Sense Enterprise, a także QAP oraz Qlik Sense Cloud.

Qlik Sense Desktop jest darmowym produktem, dzięki któremu możliwe jest zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzia przed ewentualnym zakupem Qlik Sense Enterprise lub przed subskrypcją usług Qlik Cloud. Pod kątem możliwości wizualizacyjnych produkty te w żaden sposób nie różnią się między sobą. Same aplikacje stworzone w Qlik Sense Desktop można eksportować i używać w Qlik Sense Enterprise lub przesyłać do Qlik Sense Cloud w celu udostępniania ich innym osobom oraz w innych instalacjach Qlik Sense Desktop. Porównując szczegóły Qlik Sense Desktop i Enterprise można wyróżnić następujące różnice:

  • Program Qlik Sense Desktop można uruchamiać tylko na lokalnym komputerze z systemem Windows — korzystanie z wielu ekranów lub na przykład tabletów nie jest obsługiwane.
  • Aplikacje nie mogą być publikowane i z tego powodu strumienie oraz bezpośrednie dzielenie się dashboardami nie jest obsługiwane.
  • Aplikacje można udostępniać za pomocą Qlik Sense Cloud.
  • Zabezpieczenia i uwierzytelnianie nie są obsługiwane.
  • Nie ma funkcji automatycznego zapisywania — wykonaną pracę zapisuje się ręcznie, klikając na pasku narzędzi polecenie Zapisz. Aplikacja jest zapisywana automatycznie podczas przeładowywania skryptu.
  • Powielanie aplikacji nie jest obsługiwane w programie Qlik Sense Desktop.
  • Program Qlik Sense Desktop działa w języku systemu operacyjnego i tego języka nie można zmienić.

QlikView

QlikView jest dojrzałą platformą Business Discovery, umożliwiającą analizowanie i badanie danych biznesowych. Analiza danych za pomocą QlikView ułatwia zrozumienie całościowego ich obrazu, dostrzeganie powiązań i wyciąganie z nich wniosków. Dzięki temu narzędziu można integrować dane z wielu różnych źródeł danych np. systemów klasy ERP, CRM, hurtowni danych, baz SQL, programu Excel oraz wielu innych. Zastosowana w QlikView technologia asocjacyjnego modelu danych pozwala stworzyć unikatowy interfejs do interaktywnego prezentowania i analizowania dowolnego rodzaju informacji.

Analogicznie jak w Qlik Sense, QlikView zarządza informacjami w sposób naśladujący działanie ludzkiego umysłu, co bardzo ułatwia obsługę. Podobnie jak w przypadku procesów myślowych informacje są przetwarzane poprzez stopniowe tworzenie skojarzeń. O zadawanych pytaniach decyduje sam użytkownik, a nie struktura bazy danych. Wystarczy kliknąć dany element, aby uzyskać więcej informacji na jego temat.

W tej rodzinie produktów występują dwie wersje: QlikView Enterprise oraz QlikView Personal Edition, które różnią się miedzy sobą przede wszystkim pod kątem funkcjonalności serwerowych, takich jak zarządzanie menadżerem zadań, użytkownikami, kolejkowaniem oraz równoważeniem obciążenia serwera. Znaczącą różnicą pomiędzy Desktop a Personal Edition, jest to, że darmowa wersja Personal Edition umożliwia tylko tworzenie własnych aplikacji, a nie otwieranie aplikacji stworzonych przez inne osoby.

Qlik Analytics Platform

Omawiając ekosystem Qlik, warto wspomnieć o Qlik Analytics Platform (QAP), czyli platformie programistycznej do tworzenia niestandardowych aplikacji analitycznych opartych o API silnika QiX. QAP pozwala deweloperom w łatwy i szybki sposób wykorzystywać potężne możliwości analizy wizualnej Qlika bezpośrednio we własnych aplikacjach. Może to być zarówno prosty internetowy mashup złożony z zaledwie kilku wykresów, lub bardziej skomplikowana zintegrowana aplikacja internetowa lub dedykowane rozwiązania na urządzenia mobilne. QAP daje pełny dostęp do API zarówno back-end’u jak i frond-end’u Qlika, co pozwala na praktycznie nieograniczoną integrację tych narzędzi z innymi środowiskami.

Produkty powiązane i inne usługi Qlik

Qlik NPrinting
Jest platformą raportowania dla QlikView i Qlik Sense. Dzięki Qlik NPrinting można tworzyć raporty bezpośrednio z dokumentu QlikView lub aplikacji Qlik Sense i dystrybuować je automatycznie do zdefiniowanych obiorców w formatach, takich jak PDF, Excel, Word, PowerPoint i HTML.

Qlik GeoAnalytics
Jest wiodącym dodatkiem do geo-analizy danych. Rozszerza on wbudowane możliwości tworzenia map o wizualizację z obsługą szerszego zakresu oraz obsługę zaawansowanych przypadków użycia danych geoanalitycznych. Dzięki temu narzędziu można np. zdefiniować takie przypadki użycia, jak określenie potencjalnych lokalizacji sklepu, zrozumienie rozkładu sprzedaży klienta przez kod pocztowy lub obliczając czasy dostaw do łańcucha dostaw.

Qlik DataMarket
Jest usługą Data-as-a-Service, zapewniającą dostęp do obszernej biblioteki danych zewnętrznych, takich jak informacje demograficzne, walutowe, giełdowe, dzięki którym możliwe jest zobaczenie swoich danych w innym kontekście.

Qlik Connectors
Jest zestawem konektorów do niestandardowych źródeł danych. Takich jak: Facebook, Google Analytics, Twitter, Apache Hive, Cloudera Impala, IBM DB2, Sybase ASE, Teradata, REST, Salesforce, SAP.