5 wartości Scruma: zaangażowanie. Jak je rozumieć i stosować w codziennej pracy? 

Michalina Smolarkiewicz | Zarządzanie projektami | 19.07.2023

Jakie znaczenie w codziennej pracy ma zaangażowanie? Jak ta wartość wpływa na powodzenie projektu w Scrumie? Przeczytaj artykuł!

Scrum zbudowany jest na przejrzystości, adaptacji i inspekcji (sposób monitorowania). Praca zgodnie z tymi filarami wymaga, aby zespół przestrzegał pięciu podstawowych wartości Scruma. W szybko zmieniającym się świecie różnych metodologii i podejść do tworzenia oprogramowania łatwo jest poczuć się przytłoczonym ilością opcji.

Scrum, zdefiniowany jako proste ramy postępowania, opiera się na pięciu podstawowych wartościach: odwadze, otwartości, szacunku, skupieniu i zaangażowaniu. W tym artykule przyjrzymy się znaczeniu zaangażowania i jego wpływowi na powodzenie projektu.

Czy mój zespół developerów powinien korzystać ze Scruma?

Scrum jest frameworkiem, który dostarcza konkretnie sprecyzowane ramy pracy zespołowej przy zachowaniu wszystkich zasad metodyki zwinnej (z ang. Agile). W Przewodniku po Scrumie (z ang. Scrum Guide) możemy poznać pięć wartości Scrum, które okazują się niezbędne w realizacji projektu. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że codzienna praca Zespołów Scrumowych obraca się wokół ról, wydarzeń, artefaktów, celów i wizji produktu. Jednak we wszystkich tych elementach subtelnie splecione są filary, empiryzm i wartości. 

Wspomniany wyżej dokument wyróżnia 5 wartości we frameworku Scrum:

  1. Zaangażowanie,
  2. Skupienie,
  3. Otwartość,
  4. Szacunek,
  5. Odwaga.

Prawdziwa esencja wartości Scruma polega na wspieraniu spójnej dynamiki grupy, w której każdy członek działa harmonijnie, kierując się wspólnymi intencjami i działaniami. Wartości i zasady, na których oparty jest Scrum, pozwalają Zespołowi Scrumowemu urzeczywistniać wizje produktu i rozwijać się podczas wykonywanej pracy. To podsumowuje istotę wartości Scruma, które ostatecznie prowadzą do osiągnięcia wysokiej jakości pracy i wspólnego sukcesu.

Wartość Scruma: zaangażowany Zespół Scrumowy

W profesjonalnym Scrumie, podczas sesji Planowania Sprintu, członkowie Zespołu Scrumowego angażują się w oszacowanie ilości pracy, którą można wykonać w określonym czasie, aby dostarczyć Cel Sprintu. Szacunki te muszą być realistyczne i dostosowane do możliwości zespołu, wolne od zewnętrznych nacisków lub oczekiwań biznesowych. Zaangażowanie w Scrumie odnosi się do potwierdzenia przez Zespół Developerski swojej zdolności do wykonania określonej liczby zadań w ramach Sprintu poprzez samoorganizację. Na przykład, jeśli Product Owner wybierze 5 zadań do nowego Sprintu, zespół podejmuje się osiągnięcia tego celu w zaangażowaniu i skupieniu. 

Jeśli jednak pojawią się przeszkody, zależności lub nadmierna liczba zadań, zespół może zakomunikować w sposób transparentny brak możliwości realizacji zobowiązania. Zarówno w trakcie realizacji, jak i podczas Retrospektywy nie bójmy się optymalizacji założonych celów. Nie chodzi tu o to, aby brać na swoje barki zadania, których nie jesteśmy w stanie wykonać. Patrzmy realnie na ramy czasowe czy możliwości podczas procesu tworzenia oprogramowania.

Takie zachowanie wymaga odwagi i poszanowania przez osoby współpracujące. Jeśli tymi wartościami kierować się będą członkowie Scrum Teamu, mimo tego że są to odmienne, niezależne jednostki, będą w stanie rozwijać produkt zgodnie z ramami, jakich dostarcza Scrum.

Rola Product Ownera a zaangażowanie 

Rola Właściciela Produktu polega na bronieniu interesów interesariuszy i dostarczaniu Zespołowi Scrumowemu istotnych wymagań biznesowych. Ponadto ponosi odpowiedzialność za ustalanie priorytetów zadań w ramach Backlogu Produktu (zawierającego pomysły, wymagania i ulepszenia techniczne, które wymagają omówienia, wyjaśnienia i doprecyzowania, tak aby były zrozumiałe).

Jednak aby skutecznie wypełniać obowiązki związane z rozwojem produktu, PO musi rozumieć możliwości i tempo pracy zespołu. Ta wiedza umożliwi mu planowanie i ustalanie priorytetów Backlogu Sprintu, ostatecznie wspierając zespół w osiągnięciu Celu Produktu.

Przeczytaj także: Product Owner – bohater ostatniej akcji

Podsumowanie

Aby zrozumieć wartość, jaką jest zaangażowanie, potrzebujemy rozumieć również 4 pozostałe wartości Scruma, a zespół musi mieć jasny cel i aktywnie uczestniczyć w wyborze zadań podczas Planowania Sprintu. Otwarta komunikacja pozwala stawiać czoła wyzwaniom i dokonywać niezbędnych usprawnień.

Samoorganizacja umożliwia Zespołom Scrumowym przyjęcie odpowiedzialności oraz tworzy przestrzeń, w której wszystkie osoby czują się szanowane. Włączenie głównych wartości w Scrumie do codziennej pracy w branży IT umożliwia elastyczność, niezbędną, aby sprostać zmianom i skupić się na realizacji powierzonych zadań.